Koncept för att utvärdera organisationers kommunikationsmognad

flickr.com shakakahnevan

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla ett koncept för att utvärdera organisationers kommunikationsmognad baserat på resultat från tidigare kommunikationsforskning.

Forskningen om organisationers interna, externa och strategiska kommunikation visar att kommunikation är en framgångsfaktor för organisationers förmåga att nå målen, anpassa verksamheten efter omvärlden och ta socialt och miljömässigt ansvar.

Ny och internationellt ledande forskning på detta område har genomförts av forskargruppen CORE vid forskningscentret DEMICOM om kommunikativt ledarskap, kommunikation vid organisationsförändring och institutionalisering/ professionalisering av strategisk kommunikation.

Denna kunskap är idag ojämnt spridd och tillämpad i olika typer av organisationer, och därför behövs en generell utvärderingsmetod för att värdera organisationers kommunikationsmognad, samt konkreta verktyg och metoder för att utveckla kommunikationsförmågan som bygger på aktuell kunskap från forskningen.

Finansiering

Mittuniversitetets strategiska satsning på forskningsdriven innovation

Fakta

Projektperiod

160101-180101

Forskningscenter

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804