Kriskommunikation, samverkan och ledning

Kriminologi
Syftet med projektet Kriskommunikation, samverkan och ledning är att under 2015–2017 driva ett strategiskt projekt inom området kriskommunikation kopplat till samverkan och ledning som kompletterar det arbete med Gemensamma grunder för samhällsstörningar som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning ska vara i fokus. Målet är att ta fram en bok som ger rekommendationer för hur aktörer med ansvar för krisberedskap kan arbeta med kriskommunikation före, under och efter en kris.

Fakta

Projektperiod

150101-171231

Forskningscenter

Projektledare

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Finansiärer