Sociala medier Mostphotos
Projektet syftar till att undersöka hur den digitala medieutvecklingen påverkar villkoren för myndigheters kommunikation i samband med kriser. Framförallt den ökade användningen av sociala medier och det allt snabbare tempot i informations- och nyhetsförmedling innebär stora utmaningar för en effektiv kriskommunikation.

Projektet rymmer tre olika delstudier: en systematisk internationell forskningsöversikt på området, en studie av medierapporteringen på digitala plattformar och en studie av kommunikativt ledarskap vid kriser. Projektet genomför i samarbete med forskarteam från University of Maryland, lett av Dr. Brooke Liu.

Fakta

Projektperiod

170101-190101

Forskningscenter

Projektledare

Lars Nord

Professor|Professor

010-142 86 25

Finansiärer