Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning, OPTIPAM, ska öka förståelsen och användningen av additiv tillverkning i svenska företag och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.

Finansiärer

Energimyndigheten Formas logotyp Logo

Sidan uppdaterades 2021-09-21