Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning, OPTIPAM, ska öka förståelsen och användningen av additiv tillverkning i svenska företag och på så vis stärka industrins konkurrenskraft.

3D-verktyg.jpg

Projektet syftar till att möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning (AM, 3D-printing) i metall för svensk tillverkningsindustri, för att öka dess konkurrenskraft på en internationell marknad med fokus på korta ledtider, flexibel produktion och anpassning.

Trots många frågetecken för om AM kommer utvecklas till den 3:e industriella revolutionen, så har den från prototyptillverkning visat sig vara mycket konkurrenskraftig i förhållande till traditionella tillverkningstekniker, så som gjutning. Flera initiativ har lanserats i andra länder för att främja additiv tillverkning, där erfarenheten visat att utökad kunskap är nyckeln till att maximera teknikens potential.

Additiv tillverkning ger nya möjligheter men det finns också kunskapsluckor kring AM för produktion som behöver fyllas. Projektet behandlar kunskapsprocedurer för så kallad Design för additiv tillverkning, och utveckling av oförstörande provningsmetoder, då verifiering är av stor vikt för AM-producerade delar, eftersom den additiva tillverkningsmetodiken riskerar introducera defekter.

Arbetet görs inom Strategiska Innovationsprogrammet Produktion2030.

Finansiärer