Permanentmagnet likströmsmotor med rotordrivsystem 2.0

I detta projekt kommer forskarna att fortsätta resultaten från ett tidigare projekt som utvecklade en lågspänningsmotordrivarkitektur med variabelt varvtal med potential att uppnå bättre effektivitet och prestanda till lägre material- och produktionskostnader än toppmoderna industrimotorer.

Fakta

Projektperiod

160901-170930

Finansiärer

ÅF

Sidan uppdaterades 2023-07-07