Physiological effects of breathing resistance in equipment

Physiological effects of breathing resistance in equipment

Projektet syftar till att studera motstånd mot andning i flödesmätare, ventiler, blandningskammare och andningsslangar samt dess effekter på idrottares lungventilation och aeroba energiomsättning.

Sports Tech Research Centre

Fakta

Projektperiod

160101-200101

Projektledare

Mats Ainegren

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428472