Kvalitetsteknik

Vid kvalitetsteknik bedriver vi forskning, utbildning och samverkan för att bidra till organisationsutveckling och samhällsnytta genom systematiskt kvalitetsarbete.

Illustrering som visar vad hållbar kvalitetsledning består av. Kundvärde, ledarskap och styrning samt organisationskultur.

Pågående forskningsprojekt

Funktionella team

Projektet syftar till att utveckla och förbättra teambaserade arbetssätt och metoder för att skapa funktionella team och en hållbar kvalitetskultur i samverkan med Sundvalls kommun.

Aktuellt från vår forskning

Sidan uppdaterades 2024-02-05