Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med innovativa produkter inom industri- och outdoorsektorn.

Maskiningenjör - produktutveckling
En stor del av företagen inom industri och outdoor använder moderna textilier och andra material i sina produkter. Utvecklingen går snabbt framåt vad gäller materialegenskaper, produktutveckling, produktionsmetoder och hållbarhet vilket ställer stora krav på att företagen fortsätter utveckla sin förmåga och kunskap.

Forskningen tar sin utgångspunkt i företagens behov av utökad produktverifiering och bedrivs vid Sports Tech Research Centre i nära samverkan med flera företag.

Projektet skapar förutsättningar för regionens företag att fortsatt vara framgångsrika på marknaden och vara steget före i utvecklingen inom sina respektive segment. Genom användande av laboratorierna på Sports Tech Research Centre för innovativ produktutveckling kan företagen stärka sina utvecklingsmöjligheter.

Satsningen bidrar till ett givande kunskapsutbyte mellan näringsliv och akademi, där akademin även får relevanta forskningsfrågor tillbaka. Vilket i sin tur stärker Sports Tech Research Centre position som samlat centrum för innovativ produktutveckling med test- och labbmiljöer inriktade på branschanpassad testning, utprovning av sammansatta produkter och avancerad prototypframtagning. Där framför allt de tre laboratorierna – laboratoriet för additiv tillverkning (3D-print), materialprovning och vindtunneln ingår.

STII – Sports Tech Innovation Initiative är ett treårigt projekt med en total budget på 16 miljoner med intressenter som Mittuniversitetet, Östersunds kommun, medverkande företag och Tillväxtverket.

Finansiärer

Logga Tillväxtverket