Sports Tech Innovation Initiative – STII, är en gemensam satsning av Mittuniversitetet och näringslivet som ska stärka förnyelseförmågan och konkurrenskraften främst hos företag som arbetar med innovativa produkter inom industri- och outdoorsektorn.

Maskiningenjör - produktutveckling

Finansiärer

Logga Tillväxtverket

Sidan uppdaterades 2021-09-21