Självkörande fordon måste kunna fungera i alla väder, därför är det viktigt att kunna testa systemen och dess sensorer under väderleksförhållanden med nedsatt sikt. Projektet syftade till att ta fram provmetoder för väderoberoende fordonssensorer och kameror för ADAS system.

Spray 2
Spray 2 var del i en serie av tre forskningsprojekt (SPRAY-serien) där syftet var att stärka tillförlitligheten hos kommande avancerade förarassistanssystems (ADAS) och framtidens självkörande bilar under körning i dåligt väder. För att uppnå nollvisionen behövs aktiv säkerhet, men befintliga sensor- och kamerasystem påverkas kraftigt negativt av väderleksförhållanden såsom regn, dimma och snörök.

För att skaffa kunskap om hur olika typer av väder påverkar sikt och detektering av omgivning med skilda sensorer krävs en referensram på hur väder, och i detta fall mest dimma samt regn, kan jämföras över tid och på olika platser. Att kunna erbjuda unika provningsmöjligheter för aktiv säkerhet är unikt i världen.

Svensk fordonsindustri ligger i absolut framkant inom aktiv säkerhet och med de nya metodmöjligheterna och den ökade provningseffektiviteten kommer man att kunna bibehålla och utöka sin ledande ställning inom området.

Under projektets genomförande ska bland annat provningsreferenser på önskade trafikväderförhållanden definieras, referenser ska göras spårbara samt överförbara till demomiljö, provmetodik ska tas fram samt ett effektivt testsystem med en repeterbarhet som möjliggör utvärdering av kommande sensorer och kameror gentemot referensmiljöer och etablerade produktlösningar ska demonstreras.

Sports Tech Research Centres roll i projektet är att ”digitalisera” väderomständigheter genom användning av vindtunneln för att säkerställa stabila referensmätningar. De referensvärden som skapas kan i sin tur jämföras med både nationella samt internationella värden för klassificering enligt nominella skalor.

Utöver vindtunneln vid Mittuniversitetet används även en ”fältmässig” lösning med snökanon i öppen och halvsluten miljö (lagertält) samt en försöksanläggning vid AstaZero i Sandhult.

Fakta

Projektperiod

150101-180101

Projektledare

Finansiärer

xx