Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad som utmärkte rapporteringen kring de tre terrorattacker i Europa – Köpenhamn och Paris 2015 samt Bryssel 2016 – i ledande svenska nyhetsmedier.

Frågor som särskilt granskas gäller mediebilderna av terrorhot mot Sverige, den svenska beredskapen mot liknande attacker och möjliga implikationer för svensk politik vad gäller utrikes-, försvars- och migrationspolitik. Undersökningen genomförs som en kvantitativ innehållsanalys av allt nyhetsmaterial kring de tre terrorattackerna på Aftonbladets, Dagens Nyheters, Expressens och Svenska Dagbladets nyhetssajter de första fem dagarna efter respektive händelse. Nyhetsrapporteringen i SVT kommer även att analyseras.

Fakta

Projektperiod

150101-170101

Forskningscenter

Projektledare

Lars Nord

Professor|Professor

010-142 86 25

Finansiärer