Presentation för STF om inkluderande och tillgängligt friluftsliv och turism

Tor 03 dec 2020 08:57

Den 12 november var Kristin Godtman Kling, doktorand i turismvetenskap, inbjuden till STFs lokalkrets i Jämtland Härjedalen för att berätta om sin forskning kring inkluderande och tillgängligt friluftsliv och turism.

STF Storulvåns fjällstation
Storulvåns fjällstation. Foto: Mostphotos

I presentationen redogjorde hon för sina undersökningar där hon bland annat analyserat bildmaterial från företag i turismnäringen utifrån ett genusperspektiv, för att se om bilder på aktiviteter skiljer sig åt.

– Bildanalyser från olika turismföretags webbsidor visar att vissa aktiviteter normaliseras som typiskt manliga eller kvinnliga genom bildvalet i marknadsföringsmaterialet, vilket kan leda till att vissa grupper känner sig exkluderade, menar Kristin Godtman Kling.

Hon berättade även om sin forskning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

– Vi har sett att kunskapen om inkluderande besöksmål i naturmiljöer är begränsad, samtidigt som det finns fler personer med funktionsnedsättning i samhället idag. Det finns även en stor potential att tillgodose behoven då intresset och viljan för tillgänglig besöksverksamhet ökar, tillägger hon.

Presentationen, som genomfördes via Zoom, gav STFs representanter en inblick i den nyaste forskningen inom området.

– Det var jättekul att få presentera vår forskning för den här gruppen. De hade frågor om saker som de inte tänkt på innan och de kunde konstatera att det här är aspekter som även STF måste titta vidare på, bland annat vilka bilder som används för att marknadsföra deras event. Det var också intressant att förmedla forskningen i det här formatet säger, Kristin Godtman Kling.

Spridning av forskningsrön kring inkludering och tillgänglighet inom naturturism underlättar för organisationer och företag att få ta del av kunskap om de förutsättningar och möjligheter som finns kopplat till deras utbud.

– Jag hoppas att större organisationer som STF, där man jobbar aktivt med naturturism, kan fundera mer över hur de agerar utifrån hållbarhetsfrågor och marknadsföring av evenemang. Att ta del av forskningen och justera sina erbjudanden kan göra en märkbar skillnad för en stor målgrupp, avslutar Kristin Godtman Kling.

Sidan uppdaterades 2021-03-25