Turism och hållbar utveckling i Härnösand och Höga kusten

Syftet med denna förstudie var att identifiera potentialen för turismens vidareutveckling i Härnösand och Höga kusten på ett sätt som ökar den övergripande hållbarheten i regionen.

Fakta

Projektperiod

190101-190930

Forskningscenter

Projektledare