MI7A7701.jpg

ETOUR

ETOUR är Sveriges ledande turismforskningscentrum. Forskarna utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om turism och resande – med hållbar destinationsutveckling i fokus. Verksamheten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer.

Nyheter

Unik metod visar bredden på VM-evenemangens genomslag

De turister som besökte VM i Åre respektive Östersund spenderade nästan exakt lika mycket pengar per dag, andelen stolta länsbor ökar med avståndet från evenemangen och kritikerna var få. Det är några slutsatser i den stora VM-studien från ETOUR.

Drygt 4000 VM-enkäter analyserade – nu kommer svaren

Forskare vid turismforskningscentret ETOUR har nu analyserat 4118 enkäter som besvarades av besökare vid alpina VM och skidskytte-VM i Åre och Östersund den gångna vintern. Enkäterna är en del i den stora forskningsstudie som presenteras på onsdag. Svaren visar på mycket nöjda besökare.

Ledare i ETOURs nyhetsbrev: En värld full av turismstrategier

Vi intensifierar i dagarna ett arbete för att revidera ETOURs strategi. Och vi är i gott sällskap. Det jobbas för närvarande med ett flertal turismrelaterade strategier, varav några är helt nya. Låt oss göra en kort, och helt utsläppsfri, resa från global till lokal nivå.

Forskare studerar gatukonst i omtvistade städer

Forskarna Dimitri Ioannides och Evangelia Petridou har varit i Libanon/Beirut inom ramen för forskningsprojektet "Contested Urbanscapes: City, Street Art and Crisis in the Eastern Mediterranean". I projektet vill de utforska hur kriser och samhällshändelser representeras genom graffiti.

Klimatfrågan – största utmaningen enligt regionens turismaktörer

Klimat, kommunikationer och lönsamhet är några av de främsta utmaningarna för besöksnäringens intressenter i regionen. Det visar de första analyserna av enkäter och intervjuer som genomförts inom ramen för projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling”.

ETOUR i sociala medier

Film om ETOURs forskning