Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

Teknikområdet fotonik har fortsatt att expandera kraftigt under 2000-talet i Europa och övriga delar av världen. Fotonik är ett tvärvetenskapligt område och omfattar olika sätt att generera, kontrollera och omvandla ljus till något användbart, exempelvis i lasrar.

Fakta

Projektperiod

120101-141231

Samarbetspartners

  • Lasernova AB
  • RAYBIUM AB
  • Cobolt AB
  • Proximion
  • Optoskand
  • Acreo Fiberlab

Forskargrupper

Projektmedlemmar

Finansiärer

Logo logo Länsstyrelsen Västernorrland

Sidan uppdaterades 2023-07-04