Verksamhetsstyrd digitalisering

Projektet ska ta fram och leverera en modell/metodik för verksamhetsstyrd digitalisering i våra kärnprocesser.

Fakta

Projektperiod

220101-230915

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Sidan uppdaterades 2023-12-15