Inom projektet samverkar Sundsvalls kommun, Timrå kommun, Härnösands kommun och Örnsköldsviks kommun med Mittuniversitetet med olika utmaningar för att tillsammans testa idéer och utveckla ny kunskap. Varje kommun deltar med varsin utmaning i testbädden och delar erfarenheter mellan varandra.

IoT för Smarta fastigheter - Örnsköldsviks kommun

Bostadshus i Örnsköldsviks kommun

Upptäcka fasadsprickor med AI

Örnsköldsviks kommun vill undersöka hur man med hjälp av ny teknik kan göra fastigheter smartare. De deltar med tre utmaningar kopplat till området. Den första är att undersöka om man med hjälp av drönare och artificiell intelligens (AI) kan undersöka husfasader för att upptäcka sprickor. En student på Mittuniversitetet har under vårterminen 2020 gjort ett examensjobb där han utvecklat en algoritm som kan identifiera fasadsprickor i bilder av olika typer av byggnader. Läs mer om examensarbetet.

Koppla upp fastigheter

I den andra utmaningen vill Örnsköldsviks kommun koppla upp äldre byggnader för att förbättra driften av dem. Genom att kunna mäta t.ex. temperatur, koldioxidnivå och hur mycket olika rum används så vill kommunen testa om det går att effektivisera driften för att få ett bättre inomhusklimat till en lägre kostnad. Mittuniversitetet har utvecklat och testat liknande funktioner tidigare, dessa kommer nu att anpassas för denna utmaning och installeras i en fastighet hos Örnsköldsvik kommun för testning.

Bättre inomhusklimat på flygplatser

Flygplatsen i Örnsköldsvik vill undersöka om det går att styra ventilationen i sina lokaler på ett bättre sätt. Flygplatsen har stora lokaler som till stora delar av dagen står tomma men när det närmar sig en flygavgång fylls lokalerna snabbt av väntande människor som kan befinna sig i lokalerna upptill 2 timmar. Ventilationens styrsystem hinner inte anpassa sig till situationen tillräckligt snabbt. Örnsköldsviks flygplats vill undersöka om man kan addera information till styrsystemet som till exempel antalet om antalet bokade biljetter eller antalet personer som kommer in i lokalen för att snabbare kunna anpassa ventilation och temperatur i lokalerna och skapa en bättre upplevelse av inomhusklimatet.

IoT lösningar för att minska transporter - Härnösands kommun

Bil vid Härnösands station

Härnösands kommun deltar med en utmaning där man vill undersöka om man med hjälp Internet of Things (IoT) kan minska transporter inom kommunen. Ett område inom hemtjänsten har valts ut för att genomföra ett första test. Läs nyheten med Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård i Härnösands kommun

IoT för trygghet inom boende - Timrå kommun

Äldre man vårdas hemma

Timrå kommun vill med hjälp av ny teknik förbättra kvalitén i vård och omsorg. Som en del av denna satsning deltar Timrå med en utmaning där vårdtagare på ett av kommunens trygghetsboende kommer att få testa att bära en uppkopplad Bluetooth-tagg under natten. Om en vårdtagare lämnar sitt rum under natten går ett larm till personalen som då snabbt kan se vilken vårdtagare det gäller och var den befinner sig. Syftet med tekniken är öka tryggheten på boendet utan att inskränka på den personliga integriteten. De första testerna är planerade att genomföras innan sommaren 2021 om inte Corona-pandemin fördröjer arbetet till hösten.