Detta delprojekts fokus har varit på samhällets digitala informationsförvaltning och bedriver studier kring e-tjänstutvecklingen idag. Som ett led i digitaliseringens fotspår skapas e-tjänster som skall effektivisera, förenkla och öka tillgängligheten för medborgare. Dessa e-tjänster som skapas genererar även stora mängder digital information.

Diskett

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-04-21