Naturvärdeskarta över svensk skog – implementering av en landskapsmodell för grön infrastruktur

Naturvärdeskartan beskriver sannolikheten för förekomst av skogar med höga naturvärden i hela Sverige. Vi kommer att med relevanta aktörer utveckla den till ett effektivt verktyg i tillämpad landskapsplanering enligt principerna för grön infrastruktur.

Utsnitt av naturvärdeskarta med olika färgfält

Finansiärer

Naturvårdsverkets logotyp

Sidan uppdaterades 2023-06-01