Här kan du läsa mer om våra pågående projekt inom skogens ekosystem.

Aktiva forskare inom ämnet

Bengt-Gunnar Jonsson, Svante Holm, Mattias Edman, Fredrik Carlsson, Jennie Sandström, Matilda Lindmark

Pågående forskningsprojekt