rykte, viska, ryktesspridning, kommunikation
Vid olika typer av händelser uppkommer rykten på grund av olika oklarheter. De får ofta stor uppmärksamhet i medierna eller i den allmänna diskussionen bland människor.

Rykten uppstår ofta som en kollektiv diskussion där svåra frågor får en enkel lösning. Lösningen kan vara korrekt men även missvisande. Syftet med studien är att beskriva vad ett rykte är, undersöka hur rykten uppkommer och sprids samt vad som blir föremål för ryktesspridning.

Ett ytterligare syfte är att diskutera hur informationsansvariga kan hantera ryktesspridning vid olika slag av kriser. Projektet genomförs i samarbete med professor Gary Fine, Northwestern University, USA.

Fakta

Projektperiod

170101-211231

Forskningscenter

Projektledare

Lars Nord

Professor|Professor

010-142 86 25

Finansiärer