Veteranisering av tall ‑ aktiva skötselåtgärder för att skapa nyckelstrukturer för biodiversitet i boreal skog

I det här projektet utvecklar vi metoder för att återskapa numera sällsynta nyckelstrukturer för biologisk mångfald i tallskog.

Veteranisering tall

Fakta

Projektperiod

200101-221231

Samarbetspartners

Ämnen

Forskargrupper

Finansiärer

Formas logotyp

Sidan uppdaterades 2024-03-05