Foodtech är framtiden för Västernorrland

Härnösands kommun vill skapa ett nationellt centrum för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. Nu inleds ett samarbete med Mittuniversitetet där det via samverkansavtalet söks pengar till en förstudie.

Peckas naturodlingar
Peckas naturodlingar i Härnösand odlar fisk och tomater i ett helt slutet, resurssnålt kretslopp.

Sidan uppdaterades 2022-09-20