Åsa Yderfält

Forskningshandläggare |Research Officer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Yderfält, Å. & Roxenhall, T. (2017). Real estate business model innovation and the impact of ego network structure. Management Research Review, vol. 40: 6, ss. 648-670.    

MacGregor, J. , Nordin, Å. & Stage, J. (2014). Strategic alliances in Kenyan smallholder farming. Business Excellence, vol. 8: 1, ss. 49-63.

Konferensbidrag

Yderfält, Å. , Mejtoft, T. & Mejtoft, S. (2015). Customer centric innovation processes and timing to deliver renewed value in mature and declining industries: A case study of the graphic arts industry. Paper presented at the ANZMAC Conference, 30 november-2 december, Sydney, Australia

Nordin, Å. & Roxenhall, T. (2015). Network Structure and Business Model Innovation in Real Estate Networks. A management perspective.. Paper presented at the Real Estate in the Öresund Region, 4th Workshop, April 23th-24th 2015, Malmö, Sweden

Yderfält, Å. (2014). Att skapa förutsättningar för innovation inom fastighetsbyggande genom partnering. I Proceedings.

Nordin, Å. & Roxenhall, T. (2012). Network Structure and Innovation Outcomes in Real Estate Networks : Presenterad vid Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade, Malmö Högskola.. Paper presented at the Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade, Malmö Högskola, 16-17 februari 2012.  

Mejtoft, T. & Nordin, Å. (2009). Cooperation and Resource Flexibility as Competitive Strategy : The Case of the Commercial Printing Industry. I The Media as a Driver of the Information Society : Economics, Management, Policies and Technologies.

Mejtoft, T. & Nordin, Å. (2009). Print as a channel for relationship marketing : A study of the swedish printing industry. I Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2009.  

Mejtoft, T. & Nordin, Å. (2008). Cooperation and Competition: The Case of the Swedish Commercial Printing Industry. I Australian and New Zealand Marketing Academy Conference.

Mejtoft, T. & Nordin, Å. (2008). Cooperation and Resource Flexibility as Competitive Strategy: The Case of the Printing Industry. I 8th World Media Economics and Management Conference.

Nordin, Å. & Mejtoft, T. (2008). Organized Alliances in the Printing Industry. I Advances in Printing and Media Technology, Vol. XXXV. Darmstadt : . S. 37--43.

Mejtoft, T. & Nordin, Å. (2007). Strategic Alliances in the Digital Printing Industry. I Proceedings of the Technical Association of the Graphic Arts, TAGA.. S. 38--62.

Rapporter

Yderfält, Å. & Roxenhall, T. (2017). Hyresgästdriven affärsmodellsinnovation. Sundsvall : (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).  

Sidan uppdaterades 2024-05-07