Skolan digitaliseras för framtidens behov

Mittuniversitetet driver forskning inom informatik och pedagogik och har förenat dessa områden i en satsning för att utveckla ett spetsområde inom digitalisering. Satsningen kallas för DUVKOM – Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna.

lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Sidan uppdaterades 2021-05-18