Sollefteå kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Vy över Sollefteå.

Avtalet domineras av två prioriterade teman, kompetensförsörjning samt vetenskaplig forskning. Parternas forskningssamverkan fokuserar på fyra profilområden:

  • Energi
  • Folkhälsa
  • Skidsport
  • Internet of Things

Kontakt Sollefteå kommun

Namn: Jonathan Lange (tjänstledig fr o m 210801), Reveljen Centrum för vuxnas lärande
E-post: jonathan.lange@utb.solleftea.se
Telefon: 070-191 05 69

Namn: Maria Modin, Reveljen Centrum för vuxnas lärande
E-post: maria.modin@utb.solleftea.se
Telefon: 070-688 71 64
Medborgarservice: 0620-68 20 00

Namn: Erik Löfgren
Titel: kommunikatör
E-post: erik.lofgren@solleftea.se

Kontakt Mittuniversitetet

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1428686