Här kan du ta del av de forskningsprojekt som är en del i samarbetet.

Pågående samverkansprojekt

Snabb reglerkraft från vattenkraft

Förnyelsebar energi ökar behovet av bättre reglerteknik i elnätet. Vattenkraft har potential att kunna kompensera för svängningar i elnätet men är idag långsamt och belastas hårt. Inom projektet sk...

Sidan uppdaterades 2021-06-01