ETOUR - rapport

Rapporter

Jonsson, A. & Pettersson, R. (2020). Besöksnäringens roll för regional utveckling : Ett nedslag i Jämtland Härjedalen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2020:1).  

Godtman Kling, K. & Ioannides, D. (2019). Enhancing Accessibility in Tourism & Outdoor Recreation : A Review of Major Research Themes and a Glance at Best Practice. Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:4).  

Wallstam, M. , Kronenberg, K. & Pettersson, R. (2019). Socio-Economic Impacts of Major Sports Events : An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon WorldChampionships in Sweden. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:3).  

Ankre, R. (2019). Terrängkörningens påverkan på friluftsliv : En litteraturstudie av motoriserade aktiviteter kopplat till friluftsliv. Östersund : Mittuniversitetet/ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:2).  

Prince, S. & Chekalina, T. (2019). Besökarundersökning i Tivedens nationalpark sommaren 2018 : En studie av nationalparksbesökare i Tivedens nationalpark samt i det omkringliggande Tivedenområdet. Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:1).  

Fredman, P. (2018). Finansiering av leder : En översikt med särskilt fokus på fjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2018:1).  

Ankre, R. , Kronenberg, K. & Ioannides, D. (2017). Möjligheter och utmaningar för tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser : En fallstudie om Östersunds kommun. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:3).  

Godtman Kling, K. , Wall-Reinius, S. & Fredman, P. (2017). The Multi-functional Trail : An International Literature Review and the Case of Trails in Southern Jämtland Mountains, Sweden. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2017:1).  

Wall-Reinius, S. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Bodén, B. & Laven, D. (2016). Intressemotsättningar och utmaningar i multifunktionella landskap : studier kring buller, vindkraft och naturskydd i Jämtlandsfjällen. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:7).    

Petridou, E. & Ioannides, D. (2016). Konstgödning : Co-producing art in the outskirts of the world. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:6).  

Boden, B. (2016). Vindkraft och miljömålet Storslagen fjällmiljö. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:5).  

Fredman, P. , Wolf-Watz, D. , Sandell, K. , Wall-Reinius, S. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. & Ankre, R. (2016). Dagens miljömål och framtidens fjällupplevelser: Iakttagelser av aktivitetsmönster, landskapsrelationer och kommunikationsformer. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016:3).    

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).  

Ankre, R. & Kronenberg, K. (2015). Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen : Upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:6).  

Ioannides, D. & Wall-Reinius, S. (2015). Sustainable mobility in the periphery: Are electric vehicles the answer? : Review of international literature on electric vehicles and ideas for further research. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:3).  

Wall-Reinius, S. , Olausson, F. , Ankre, R. , Dahlberg, A. , Lexhagen, M. , Lundberg, C. , Sandell, K. & Bodén, B. (2015). Undersökning bland besökare i södra Jämtlandsfjällen sommaren 2013. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:2).  

Zampoukos, K. , Olausson, F. , Lindahl, S. & Hirvelä, H. (2015). Elbilar, hållbarhet och planering - en genomlysning av norska och svenska rapporter och examensarbeten. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2015:1).  

Bodén, B. (2014). Lokal nytta av Vindkraft. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:6).  

Zampoukos, K. (2014). Kompetensförsörjning, arbetskraftsrörlighet och innovationsförmåga : fallstudier av tre hotellföretag. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:5).  

Kronenberg, K. , Lexhagen, M. & Fuchs, M. (2014). Ekonomiska spridningseffekter inom turism : Forskningsöversikt och praktiska metoder,. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:4).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. , Sandell, K. , Lundberg, C. , Lexhagen, M. , Bodén, B. & Dahlberg, A. (2014). Besök och besökare i fjällen : Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:3).  

Brouder, P. (2014). Tourism and Sustainable Community Development in Northern Sweden. Östersund, Sweden : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:2).  

Fredman, P. & Margaryan, L. (2014). The Supply of Nature-based Tourism in Sweden : A National Inventory of Service Providers. Östersund : (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2014:1).  

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2012). Twication™ : The Twilight Saga Travel Experience. Östersund : Jengel Förlag AB (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2012:29).

Lundberg, C. , Lexhagen, M. & Mattsson, S. (2011). I populärkulturturismens spår : Twilight + Vacation = Twication©. Östersund : Jängel Förlag AB (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2011:28).

Fors, S. , Flygt, L. & Wall-Reinius, S. (2010). Svensk naturturism för den internationella marknaden : En studie baserad på en expertgrupp. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:26).  

Bodén, B. (2010). Resande och fjällturism : En utredning om tillgänglighet och expansion i sex turistorter i Dalarna och Jämtland. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:25).  

Grundén, A. (2010). Finansiering av skoterleder : Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2010:24).  

Fredman, P. , Wall-Reinius, S. & Lundberg, C. (2009). Turism i natur : Definitioner, omfattning, statistik. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:23).  

Bodén, B. (2009). Rättvisa och transparanta avgiftssystem : En studie om lokala destinationsbolag och deras medlemsavgifter. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:22).  

Bodén, B. (2009). Vindkraft i Jämtland : En studie relaterad till turism. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:21).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).  

Pettersson, R. (2007). Evenemangseffekter - med fallstudie av Alpina VM i Åre 2007. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:18).  

Bodén, B. (2007). Naturbaserad turism och klimatförändring. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2007:17).  

Bodén, B. & Rosenberg, L. (2004). Kommersiell turism och lokal samhällsutveckling : En studie av sex svenska fjälldestinationer. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2004:15).

Rosenberg, L. & Wahlberg, O. (2004). Lokal utveckling av turistdestinationer : En studie av ett utvecklingsprojekt och dess effekter i företagarledet. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2004:14).  

Holmström, A. & Junkka, F. (2003). Fördjupad analys av viktningen i Rese- och turistdatabasen. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2003:13).

Danius, N. (2003). Att utveckla turistmåltiden : Slutrapport från den interaktiva delen av forskningsprojektet Den Goda Resan. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2003:12).  

Grundberg, J. (2002). Kulturarv, turism och regional utveckling. Östersund : European Tourism Research Institute (ETOUR) (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2002:9).

Fernström, G. , Hellman, P. , Lexhagen, M. , Lindqvist, L. , Nysveen, H. , Pederson, P. E. & Thorbjörnson, H. (2002). Kan turistnäringen bygga varumärkesrelationer via Internet?. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2002:8).

Magnusson, T. (2002). Världsarv och turism : De svenska världsarven ur ett turistiskt perspektiv. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2002:11).  

Magnusson, T. (2002). Gammelstads kyrkstad : En undersöknig av besökarna i ett världsarv. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2002:10).

Berg, K. , Danius, N. , Åstrand, J. & Öberg, K. (2001). Den goda resan : Turistmåltider i Sverige. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2001:7).

Sandell, K. (2000). Ett reservatsdilemma : Kiruna nationalparksförslag 1986-1989 och makten över fjällen som fritidslandskap. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2000:5).

Nilsson, P. Å. (2000). Fjällturismens historia : En studie av utvecklingen i Åredalen. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2000:4).

Svensk, G. (1998). Turistföretagares syn på nätverkssamarbete. (Rapportserien / European Tourism Research Institute 1998:1).

Samlingsverk (redaktör)

Sahlberg, B. (ed.) (2001). Going north - Peripheral Tourism in Canada and Sweden. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2001:6).

Andersson, T. D. (ed.) (1999). 7:e Nordiska Forskarsymposiet i Turism 1998. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 1999:2).

Åhlström, E. (ed.) (1999). Cultural itineraries in rural areas. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 1999:3).