Entreprenörskapsdagarna 2016

Den sjunde versionen av Entreprenörskapsdagarna hölls den 18-19 oktober 2016. Årets tema var: Entreprenörskap i ett integrerande hållbart samhälle på lika villkor.

Program 2016

2016 års sociala entreprenör

Till årets sociala entreprenör utsågs Sofia Appelgren, grundare till det sociala företaget Mitt Liv. Företaget arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning, rekrytering och vidgade kontaktnät vill de öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund.

Läs mer om årets sociala entrepenör