Charlotte Andoh-Appiah

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

Charlotte Andoh-Appiah är doktor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet. Hon arbetar inom fältet internationellt socialt arbete, med ett särskilt intresse för hur länder med olika socioekonomiska, politiska och kulturella kontexter hanterar social rättvisa för marginaliserade och förtryckta grupper, såsom barn och personer med funktionsnedsättningar. Charlotte är också intresserad av samhällsbaserade svar på de utmaningar som marginaliserade människor möter.

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Persson, C. (2014). Implementing Community Based Re/habilitation in Uganda and Sweden : A Comparative Approach. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 201)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, C. (2016). Community-based rehabilitation (CBR) in Uganda : A role for social work?. I The Handbook of Social Work and Social Development in Africa. Routledge.

Konferensbidrag

Persson Badesire, C. (2009). Community Based Rehabilitation in Sweden : Meeting abstract. I International journal of rehabilitation research, Suppl 1, 2009. (International journal of rehabilitation research). S. S22--S22.

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2024-02-22