Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Institutionen bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund.

Vi forskar och utbildar inom grundläggande områden inom psykologi och socialt arbete.

Våra viktigaste program på grundutbildningsnivå är Psykologprogrammet, Personal- och arbetslivsprogrammet samt Socionomprogrammet. På avancerad nivå ger vi ett magisterprogram i socialt arbete och ett masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion. Vi erbjuder också forskarutbildning i så väl psykologi som socialt arbete. Våra fristående kurser ges antingen som campuskurser eller som distanskurser (de flesta med en eller några tidsbestämda träffar online och/eller på campus).

Vi samverkar även med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället.

Kontakt

Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

010-1428490