Helen Asklund | miun.se

Helen Asklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

Jag arbetar som lektor i litteraturvetenskap på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, men även som universitetspedagogisk utvecklare vid Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd.
Som lektor i litteraturvetenskap undervisar jag på såväl fristående kurser som på de olika lärarprogrammen. Mina specialområden är barnlitteratur och litteraturdidaktik.
Sedan april 2022 är jag proprefekt vid HSV med ansvar för engelska, litteraturvetenskap, svenska språket, svenska som andraspråk samt sydsamiska.
Som universitetspedagogisk utvecklare är jag utbildningsansvarig för våra kurser i högskolepedagogik, och jag ger lärare stöd i frågor rörande kursutveckling, pedagogisk meritering samt andra pedagogiska och didaktiska frågor. Jag är också ledamot i Utskottet för pedagogisk meritering samt tar uppdrag som pedagogiskt sakkunnig.

Bakgrund

Jag har från och till undervisat i litteraturvetenskap på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV) sedan 2010, och är sedan 2023 tillsvidareanställd som lektor.
2016-2018 arbetade jag som bibliotekarie med inriktning mot dels forskningsnära tjänster, dels undervisningsnära tjänster.
Jag har tidigare erfarenhet av arbete som bibliotekarie vid folkbibliotek, som gymnasielärare och inom regional biblioteksverksamhet som litteraturkonsulent. Jag har också bedrivit flera läsfrämjande projekt med medel från Kulturrådet.


2013: Master i Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
2012: Lärarlegitimation för arbete i gymnasieskolan
2008: FD i litteraturvetenskap, Uppsala universitet (då med efternamnet Schmidl) med den litteraturdidaktiska avhandlingen Från vildmark till grön ängel. Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass.
2000: Gymnasielärarexamen i sv/en, Malmö högskola

Forskningsområden

Barns och ungdomars läsning
Litteraturdidaktik
Skönlitteratur och hälsa
Högskolepedagogik

Forskning

Har tillsammans med Lena Manderstedt (Ltu) och Ann-Sofie Persson (Liu) medel för två projekt om hästböcker. De ena syftar till att med intervjuer som grund, samla hästboksläsares läsarupplevelser i en antologi med utgivning hos Makadam under 2024. Det andra är tänkt att resultera i ett översiktsverk över hästbokens utveckling i Sverige 1891-2021. Vi arbetar också med en artikel till tidskriften Barnboken om moderskap och modrande i moderna hästböcker.
Är redaktör (tillsammans med Ann Ottestig på KKI) och medförfattare till en högskolepedagogisk antologi med arbetstiteln Mata inte studenten, med planerad utgivning på Liber 2024.

Undervisning

Högskolepedagogik, bland annat som kursansvarig alternativt lärare på de högskolepedagogiska kurser som FUS från och med HT20 ansvarar för.
Litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska grund- och avancerade kurser inom lärarutbildningarna, kreativt skrivande samt skönlitteratur och hälsa.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Manderstedt, L. , Asklund, H. & Persson, A. (2021). Hästboken : En älskad men bortglömd genre. Svenskläraren, : 3, ss. 24-25.

Asklund, H. (2019). Hästboken har en viktig uppgift att fylla. Litteraturtidningen Parnass, : 3, ss. 17-17.

Kristiansen, L. , Lif, U. & Asklund, H. (2017). Experiences on Participation in Literary Activities : Intellectual Stimuli Empower People with Mental Health Problems. Open Journal of Nursing, : 7, ss. 1307-1323.    

Asklund, H. & Andersson, Å. (2014). Läsa med de yngsta. Förskoletidningen, : 4, ss. 21-26.

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Det ska vara spännande : Om läsning i några år 8-klasser. Grundskoletidningen,

Asklund (fd Schmidl), H. (2009). Möten med texter : Om elevers lässtrategier. Svensklärarföreningens årsskrift, , ss. 55-68.

Artiklar, recensioner

Asklund, H. (2017). Recension av Birgitta Theander: Till arbetet! : Yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65. Barnboken, vol. 40, ss. 1-4.    

Asklund (fd Schmidl), H. (2011). Recension av Mary Ingemansson: "Det kunde lika gärna ha hänt idag." : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna.. Barnboken, : 2, ss. 74-76.  

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). Recension av Maria Simonsson: Bilderboken i förskolan : En utgångspunkt för samspel. Barnboken, : 1, ss. 59-61.

Doktorsavhandlingar

Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel : Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. Diss. Göteborg : Makadam Förlag, 2008 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet : 97)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Asklund, H. (2023). Forskningskommunikation i utställningsformat : En utveckling av bibliotekets folkbildande roll. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 135-145.

Asklund, H. (2023). Inledande kapitel. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 3-10.

Asklund, H. (2021). Litteraturen som mätbarhetens motvikt. I Didaktisk dialog i högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 112-114.

Lif, U. & Asklund, H. (2020). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde, funktion och komplexitet i vård och socialt arbete. I Kulturell hållbarhet - vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Stockholm/Göteborg : Makadam Förlag. S. 115-135.

Asklund, H. (2017). Perspektiv på ungdomsbokens pojkgestalter. I Samtida svensk ungdomslitteratur : Analyser. Lund : Studentlitteratur AB (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 183-198.

Lif, U. , Asklund, H. & Kristiansen, L. (2016). LIFEHOPE Litteratur – en studie om ”makten att” berätta och berättelsens kraft. I Makten att berätta : om tal och tystnad i tid och rum. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 32-43.

Areskoug, L. & Asklund, H. (2014). Inledning. I Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB. S. 13-40.

Asklund (fd Schmidl), H. (2013). Hästflickan i förändring i Lin Hallbergs och Pia Hagmars hästböcker. I Flicktion : Perspektiv på flickan i fiktionen. Malmö : Universus Academic Press (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 243-257.

Asklund (fd Schmidl), H. (2005). It takes two to tango : Om Per Nilssons Hjärtans fröjd. I Modig och stark - eller ligga lågt : Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm : Natur och kultur (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet). S. 285-309.

Konstnärlig output

Nordbäck, C. , Thompson, L. M. & Asklund, H. (2021). Boreala bilder : om skog, tid och hållbar utveckling.  

Asklund, H. , Engholm, V. , von Essen, M. , Reberg, M. , Granlund, H. , Mähler, M. , Conti, E. , Degerman, P. , Jonsson, B. & et al. (2021). Människan i skogen, skogen i människan : Miun Research Exhibition.

Konferensbidrag

Asklund, H. (2023). A Place for Growing and Freedom : The Roles of Nature in Horse Stories by Lin Hallberg and Helena Dahlgren. Paper presented at the IRSCL 2023 Congress: Ecology of Childhood, Santa Barbara, Kalifornien, Aug 12-17, 2023

Asklund, H. , Manderstedt, L. & Persson, A. (2023). Hästflickan i rörelse : Generationsberättelser om hästboksläsning. Paper presented at the Nätverket Flickforsks konferens Flickor i Norden! Identitet, motstånd, aktörskap - flickors plats och sociala rörelser, Umeå, 6 oktober, 2023

Asklund, H. (2023). The Horse and Nature : Their Roles when Life is Changing in Lin Hallberg´s Vem är du Johanna? and Adzerk: den vita hingsten. Paper presented at the The Nordic Research Network on Human-Animal Relations in Children’s Literature: First Conference, Linköping, June 13-15, 2023

Asklund, H. , Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Pedagogiskt meriterad, men sen då? : meriteringsnätverk som forum för kollegialt lärande. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 14-19, 2022.

Asklund, H. (2021). Forskningskommunikation i utställningsformat : En utveckling av universitetsbibliotekets folkbildande funktion. Paper presented at the Mimers forskarkonferens, Mittuniversitetet, Sundsvall, November 9-10, 2021.

Persson, A. , Asklund, H. & Manderstedt, L. (2021). In the Company of Horses : Girlhood in Pia Hagmar’s Series about Klara. I Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. S. 26--26.

Asklund, H. , Manderstedt, L. & Persson, A. (2021). Intersectional Perspectives on Horse Stories : Pia Hagmar’s Series on Millan. I Book of Abstracts: Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. S. 3--3.

Manderstedt, L. , Persson, A. & Asklund, H. (2021). Riders as Readers : A Pilot Study on the Horse Story Genre and its Readers. I Book of Abstracts : Equine Cultures in Transition Conference : Past, Present and Future Challenges.. S. 23--23.

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Lif, U. & Asklund, H. (2019). Den ohållbara människan bakom diagnosen : Om litterära aktiviteters värde och funktion i vård och socialt arbete. Paper presented at the Existential Medical Humanities, Södertörns högskola, Stockholm, 7-8 november, 2019

Asklund, H. (2019). The "red bag effect" : The children´s book as an empowering tool. Paper presented at the Silence and silencing in children´s literature: IRSCL Congress 2019, Stockholm, August 14-18, 2019  

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Högskolepedagogisk utbildningsnivå vid Mittuniversitetet : Utmaningar och målbilder. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 112--113.  

Asklund, H. , Näsström, L. & Brander, L. (2018). Implementing New Educational Strategies : Synergetic effects from a university overarching project. I Exploring the Micro, Meso and Macro : Navigating between dimensions in the digital learning landscape.. S. 87--92.  

Rapporter

Asklund, H. & Brander, L. (2018). Kartläggning av den formella högskolepedagogiska utbildningsnivån hos Mittuniversitetets lärare : Resultat från en enkät. Sundsvall / Östersund :  

Samlingsverk (redaktör)

Asklund, H. (ed.) , Engholm, V. (ed.) & Reberg, M. (ed.) (2023). MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 3).  

Areskoug, L. (ed.) & Asklund, H. (ed.) (2014). Berättelsens möjligheter : Lärares reflektioner över fiktion. Lund : Studentlitteratur AB

Sidan uppdaterades 2024-01-27