Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, svenska som andraspråk, genusvetenskap, kriminologi, sociologi, statsvetenskap och sydsamiska.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-07-03