Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Spara favorit 6 nov november 2019
Studenter på Campus Östersund

Vi har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall.

Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM. Här finns även forskning kring arbetslivet inom nätverket NAFS.

Om du vill ha ett arbete som kräver en god förmåga att tänka kritiskt, kunskap i att söka och värdera information, problematisera och analysera ur flera perspektiv samt klä resultaten i en språkdräkt anpassad till sin publik, då passar en utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap för dig. Språkliga kunskaper och förmåga att systematisera, värdera och analysera information – det är sådant som framtidens arbetsgivare i allt större utsträckning kommer att fråga efter. På institutionen får du dessa kompetenser. Som student hos oss kan du läsa ett utbildningsprogram eller kombinera kurser så att du kan ta en examen på kandidat-, magister-/master- eller forskarnivå.

Kontakta HSV-institutionen

Prefekt:
Pär Olausson

Proprefekter:
Peter Degerman
Karin Jarnkvist

Postadress:
HSV
831 25  Östersund
eller
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus M, Sundsvall