Niclas Almén

Universitetslektor|Senior Lecturer

Forskningsområden

Min forskning fokuserar på psykometriska studier och interventionsstudier inom arbetspsykologi och hälsopsykologi, särskilt relaterade till frågeställningar om stress och återhämtning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Almén, N. & Jansson, B. (2023). Validation of the new brief 6-item version of the Shirom-Melamed Burnout Measure. Cogent Psychology, vol. 10: 1    

Almén, N. (2022). A Functionalistic Stress Recovery Intervention Improves Perceived Recovery Opportunities and Relaxational Behaviors : A Secondary Analysis of a Randomized Controlled Trial. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19: 21  

Almén, N. & Jansson, B. (2021). The reliability and factorial validity of different versions of the Shirom-Melamed Burnout Measure/Questionnaire and normative data for a general Swedish sample. International Journal of Stress Management, vol. 28: 4, ss. 314-325.  

Almén, N. (2021). Återhämta dig i 7 steg : Minska stressen med forskarens bästa råd. Modern psykologi, : 4, ss. 66-68.

Almén, N. , Lisspers, J. , Öst, L. & Sundin, Ö. (2020). Behavioral stress recovery management intervention for people with high levels of perceived stress : A randomized controlled trial. International Journal of Stress Management, vol. 27: 2, ss. 183-194.  

Almén, N. , Lisspers, J. & Öst, L. (2020). Stress-Recovery Management : A Pilot Study Using a Single-Subject Experimental Design. Behavior modification, vol. 44: 3, ss. 449-466.  

Nordenmark, M. , Almén, N. & Vinberg, S. (2020). Work/Family Conflict of More Importance than Psychosocial Working Conditions and Family Conditions for Mental Wellbeing. Societies, vol. 10: 67, ss. 1-15.    

Almén, N. , Lekander, M. , Öst, L. , Sundin, Ö. , Ekdahl, J. , Flink, I. , Hedenstedt, E. , Norlund, F. & et al. (2018). Bättre arbetsmiljö ger fler psykologer. Dagens medicin, : 27 augusti  

Almén, N. , Lekander, M. , Öst, L. , Sundin, Ö. , Ekdahl, J. , Flink, I. , Hedenstedt, E. , Norlund, F. & et al. (2018). Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård. Dagens medicin, : 16 juli

Almén, N. , Lundberg, H. , Sundin, Ö. & Jansson, B. (2018). The reliability and factorial validity of the Swedish version of the Recovery Experience Questionnaire. Nordic Psychology, vol. 70: 4, ss. 324-333.    

Lisspers, J. , Almén, N. & Sundin, Ö. (2014). The Effects of a Recovery-Focused Program for Stress Management in Women — An Exploratory Study. Health, vol. 06: 20, ss. 2825-2836.    

Lisspers, J. , Ståhl, K. & Almén, N. (2005). Livsstilsförändring vid kranskärlssjukdom, typ 2- diabetes och utmattningsproblem. Svensk Rehabilitering, vol. (4: 4, ss. 8-12.

Almén, N. (2002). Rehabilitering enligt kognitiv beteendeterapeutisk modell. Svensk Rehabilitering, : 2, ss. 38-41.

Artiklar, forskningsöversikter

Almén, N. (2021). A Cognitive Behavioral Model Proposing That Clinical Burnout May Maintain Itself. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16: 7    

Böcker

Almén, N. (2021). Återhämtningsguiden : Må bra trots stress och press. Natur och kultur

Almén, N. (2017). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeinriktade metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Almén, N. (2007). Stress- och utmattningsproblem : Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Lund : Studentlitteratur AB

Doktorsavhandlingar

Almén, N. (2022). Intervening Stress Recovery Behaviors in Everyday Life. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 366)  

Konferensbidrag

Almén, N. , Reyes del Paso, G. , Thayer, J. & Sundin, Ö. (2019). Burn Out: Effects Of A Brief Behavioral Recovery Program. I Libro de Actas. Granada : . S. 269-

Almén, N. & Sundin, Ö. (2018). Recovery experiences effects of a recovery behaviour intervention for people with high levels of perceived stress : A randomized control trial. Paper presented at the XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés -SEAS, Valencia, Spain, September 20-22, 2018

Almén, N. , Lisspers, J. & Sundin, Ö. (2015). Effects of a Recovery-Focused Intervention for Stress Management : A Randomized Controlled Trial. Paper presented at the The 8th International and the 13th National Congress of Clinical Psychology, Granada, Spain, 19-21 Nov, 2015.  

Almén, N. (2012). KBT-rehabilitering för stress, ångest och depression : Preliminära resultat. Paper presented at the Smärta och rehabilitering, 25 jan 2012, Jämtlands läns landsting, Östersund.

Almén, N. (2012). Återhämtningsfokuserad stresshantering : Praktiskt och teoretisk bakgrund, samt två pilotstudier. Paper presented at the Beteendeterapeutiska föreningens årsmöte, 18 mars 2012, Östersund

Lisspers, J. , Ståhl, K. , Almén, N. & Schill, U. (2005). Light the fire again : Preliminary results on the effects of a lifestyle behavior change intervention model in the treatment and rehabilitation of stress related exhaustion (’burnout’) problems. I International Developments in Rehabilitation to Work.

Lisspers, J. & Almén, N. (2005). "Utbrändhet" som livsstils- och beteendeproblem: Preliminära resultat av ett beteendefokuserat stress- och livsstilsprogram. : Presented at "6. Nordiske kongress i preventiv kardiologi og hjerterehabilitering", June 2005, Tönsberg, Norway..

Almén, N. (2001). Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet. : En utvärdering.. I Åreklinikens rehabiliteringsprogram för stressymtom och utbrändhet. : En utvärdering.

Rapporter

Lisspers, J. & Almén, N. (2009). Föllingemodellen : En KBT-inriktad och internatsbaserad interventionsmodell för beteendeförändring vid livsstils- och stressrelaterad ohälsa.

Sidan uppdaterades 2024-02-02