Agneta Persson

  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428665
  • E-postadress: agneta.persson@miun.se
  • Besöksadress: P-huset, Östersund
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Persson, A. (2021). Blir erfarenheter be­prövade inom Samverkan för bästa skola?. I Didaktiska reflektioner - reflektioner om didaktik : specialnummer. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier). S. 27-58.  

Persson, A. , Styf, M. & Sahlin, S. (2021). Leda och organisera lärares kompetensutveckling : - Tillit, ansvar och autonomi. I Att jobba som rektor : - om rektorer som professionella yrkesutövare. Lund : Studentlitteratur AB. S. 311-320.

Sidan uppdaterades 2022-11-18