På institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs forskning och utbildning inom pedagogik. Det innebär engagemang för ett flertal lärarutbildningar och kurser, både på grund-, magister- och masternivå. Forskningen har en bred ansats och som täcker in en stor del av det pedagogiska ämnet.

På institutionen för utbildningsvetenskap bedriver vi forskning och utbildning inom pedagogik, bild och samhällskunskap. Institutionen ger ett flertal lärarprogram och kurser på grund, magister och masternivå, samt det beteendevetenskapliga programmet. Här kan du läsa mer om våra utbildningar.

Vår forskning sker med en vilja att förstå och förbättra skolan och pedagogiken utifrån omvärldens behov. Forskningen är verksamhetsnära och sker ofta i direkt samverkan med omvärlden. Här kan du läsa mer om forskningen på UTV.