Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

På Institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs flera lärarutbildningsprogram. Här finns också det Beteendevetenskapliga programmet, magister- och masterprogram inom huvudområdet pedagogik. UTV ger också fristående kurser inom ämnen som pedagogik, bild och samhällskunskap.

äo_utbildningsvetenskap.jpg

Institutionen erbjuder uppdragsutbildning inom en mängd olika områden som till exempel skolutveckling och IKT-pedagogik (Informations- och KommunikationsTeknik).
Ett antal större och mindre forskningsprojekt bedrivs vid institutionen. Flera av dem har stark internationell förankring, många sker i ett nationellt samarbete med kolleger vid andra lärosäten och andra åter är mera lokalt förankrade med kontakter i det omgivande samhället.

Utbildningsplaner för grundlärare F-3 och åk 4-6, antagna t.o.m. H15

 

Postadress:
UTV
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

UTVexp@miun.se

Kontakt

Lena Ivarsson

Prefekt |Administrative Head of Department

010-142 80 44