På institutionen för utbildningsvetenskap bedrivs forskning och utbildning inom pedagogik. Det innebär engagemang för ett flertal lärarutbildningar och kurser, både på grund-, magister- och masternivå. Forskningen har en bred ansats och som täcker in en stor del av det pedagogiska ämnet.

Sidan uppdaterades 2023-01-19