Agneta Sundvisson

Spara favorit

Bakgrund

Jag studerade på Mitthögskolans Ekonomi-, politik- och miljöprogram och avlade Politices kandidatexamen med huvudämnet statsvetenskap våren 1997. Kort efter avlagd examen började jag arbeta på Mittuniversitetets examensenhet. Fr o m 2010 har jag vid sidan av examenshandläggningen varit st och tf chef för Avdelningen för studieadministration och är avdelningschef fr o m 1 juni 2017.