Anders Lindberg

Datatekniker

  • Tjänstetitel: Datatekniker
  • Avdelning: Avdelningen för Infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428202
  • E-postadress: anders.lindberg@miun.se
  • Rumsnummer: O203b
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2021-11-24