Avdelningen för infrastruktur (INFRA)

Avdelningen för Infrastruktur ansvarar för Mittuniversitetets IT, Servicecenter, fastighet, och campusservice. Avdelningen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar inom dessa områden.

Ordmoln INFRA

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-12-08