Anders Lindqvist

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: 010-142 81 16
  • E-postadress: anders.lindqvist@miun.se
  • Rumsnummer: D364

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

HAND in HAND

Publikationer

Rapporter

Olsson, S. , Jaldemark, J. & Lindqvist, A. (2001). Projekt online : Erfarenheter från en helt webbaserad distanskurs i engelska. Härnösand : IUM (Rapportserien Synpunkt 2001:5).