Anders Ramsay

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427947
  • E-postadress: anders.ramsay@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Forskningsområden

Social Theory

Critique of Political Economy

Forskning

Classical and contemporary critical theory and post-critical theory.

The relation between critical theory, phenomenology and existential philosophy.

The influence of marxism in the 20th century (the new reading of Marx, the althusserian school and analytical marxism).

The development and influence of positivism in the social sciences.

Undervisning

Grundnivå:

Introduktion till sociologi

Sociologins klassiker

Moderna klassiker

Modernitet och samhälle i förändring

Kvalitativ metod

Uppsatshandledning

Avancerad nivå:

Vetenskapsteori

Forskarutbildning:

Sociologisk teori

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Ramsay, A. (2018). Positivism. I The Sage Handbook of Frankfurt School Critical Theory. London : Sage. S. 1179-1192.

Sidan uppdaterades 2022-11-18