Anders Röjde

Anders Röjde

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101428274
  • E-postadress: anders.rojde@miun.se
  • Rumsnummer: P2115
  • Ort: Östersund

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Röjde, A. (1995). Ungdom, identitet och nätverk. I Samhällets väv : En antologi om samhällsvetenskap och nätverk. Östersund : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan). S. 153-171.

Konferensbidrag

Borell, K. & Röjde, A. (1996). Using Experience Sampling in Home Care Research : Ist International Conference on Home Care: Developments and Innovations, Jerusalem, Israel, May 13 - 15.