André Ahrling

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 83 40
  • E-postadress: andre.ahrling@miun.se
  • Rumsnummer: MD421
  • Ämne: Historia

Forskningsområden

Medeltiden, förmodern tid, representationer/föreställningar, Ideologi.

Pågående forskning

Representationer av fattigdom i senmedeltida folkspråkliga predikotexter