André Ahrling

Spara favorit

Forskningsområden

Medeltiden, förmodern tid, representationer/föreställningar, Ideologi.

Pågående forskning

Representationer av fattigdom i senmedeltida folkspråkliga predikotexter