Andreas Lind

Andreas Lind

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Annan titel: Styrelseledamot i ST:s styrelse
  • Avdelning: Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)
  • Telefon arbete: +46101428421
  • E-postadress: andreas.lind@miun.se
  • Rumsnummer: F309
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Matematik

Övrigt

Styrelseledamot i Fackförbundet ST Ansvarig för lika villkorsfrågor och arbetsmiljöfrågor i styrelsen. Arbetar till vardags som universitetslektor i matematik vid avdelningen DMA (Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik). Har även rollen som huvudskyddsombud i Sundsvall och Härnösand. Sitter i kontor O218, Sundsvall.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lind, A. & Porten, E. (2016). On thickening of holomorphic hulls and envelopes of holomorphy on Stein spaces. International Journal of Mathematics, vol. 27: 6  

Andrist B., R. , Kutzschebauch, F. & Lind, A. (2015). Holomorphic Automorphisms of Danielewski Surfaces II: Structure of the Overshear Group. Journal of Geometric Analysis, vol. 25: 3, ss. 1859-1889.    

Lind, A. & Kutzschebauch, F. (2011). Holomorphic automorphisms of Danielewski surfaces I: Density of the group of overshears. Proceedings of the American Mathematical Society, vol. 139: 11, ss. 3915-3927.    

Doktorsavhandlingar

Lind, A. (2009). Holomorphic automorphisms of Danielewski surfaces. Diss. Sundsvall : Kopieringen Mittuniversitetet Sundsvall, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 76)  

Licentiatavhandlingar

Lind, A. (2006). On the automorphism group of Danielewski surfaces. Lic.-avh. Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University licentiate thesis : 15)

Rapporter

Porten, E. & Lind, A. (2011). On thickening of holomorphic hulls and envelopes of holomorphy on Stein spaces. (Mid Sweden University, NAT Reports (Gula serien) 3, 2011).

Övrigt

Gulliksson, M. , Edvardsson, S. & Lind, A. (2012). The dynamical functional method : Arxiv..