Anita Zetterström

Produktionsekonom|Production Management Officer

  • Tjänstetitel: Produktionsekonom
  • Ansvarsområde: NMT, CHE, DES, MOD, NAT, EHB, KMT, IST
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428732
  • E-postadress: anita.zetterstrom@miun.se
  • Rumsnummer: K210
  • Ort: Sundsvall

Övrigt

Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. Studieavgifter Kontaktperson för avdelning: Fakultetskansli (NMT), Kemiteknik (CHE), Design (DES) Matematik och ämnesdidaktik (MOD), Naturvetenskap (NAT), Ekoteknik och hållbart byggande (EHB),  Informationssystem och teknologi (IST), Kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Sidan uppdaterades 2022-03-31