Anki Englund

Fakultetsadministratör

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Avdelningen för student- och universitetsservice (SUSS)
  • E-postadress: Anki.Englund@miun.se