Anna-Karin Enqvist

Språkhandledare

  • Tjänstetitel: Språkhandledare
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428180
  • E-postadress: anna-karin.enqvist@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-08-17