Anna-Karin Jonasson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 80 17
  • E-postadress: anna-karin.jonasson@miun.se
  • Ämne: Litteraturvetenskap

Bakgrund

Filosofie magister i litteraturvetenskap, 2005
Universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet
Doktorand vid Åbo Akademi, Finland

Forskningsområden

Ekokritik
Metaforteori

Pågående forskning

Landskap, kropp och språk: En ekokritisk läsning av Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003)

Med utgångspunkt i ett ekokritiskt perspektiv är syftet med projektet att analysera teman kopplade till upprätthållande och överskridande av gränser i trilogin Vargskinnet av Kerstin Ekman. Motiv som ”skinnet” och ”isen” återkommer frekvent i Ekmans romaner och det är möjligt att tolka dem som metaforer för gränser, vilka uppenbarar komplexa relationer mellan den mänskliga kroppen och naturen, liksom mellan den mänskliga kroppen och språket. Dessa komplexa relationer inverkar också på mellanmänskliga relationer och andra intressanta områden att undersöka är om och hur gränsernas metaforer skildrar och diskuterar frågor kopplade till makt och identitet.

Undervisning

Litteraturvetenskap A
Kreativt skrivande A och B
Barn- och ungdomslitteratur

Publikationer

Samlingsverk (redaktör)

Hennig, R. (ed.) , Jonasson, A. (ed.) & Degerman, P. (ed.) (2018). Nordic Narratives of Nature and the Environment : Ecocritical Approaches to Northern European Literatures and Cultures. Lanham, Boulder, New York, London : Lexington Books