Anna-Lena Suorra

HUV: Fakultetshandläggare utbildning

  • Tjänstetitel: HUV: Fakultetshandläggare utbildning
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: 010-142 83 99
  • E-postadress: anna-lena.suorra@miun.se
  • Rumsnummer: L423

Publikationer

Rapporter

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation - En litteraturgenomgång.

Övrigt

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation : En litteraturgenomgång.