Anna-Lena Suorra

Spara favorit

Bakgrund

Jag är socionom med masterexamen i socialt arbete och har även en studie-och yrkesvägledarexamen. Jag deltar även i undervisning på flera kurser inom socionomutbildningen och är utbildningshandläggare för följande ämnen Socialt arbete och Turism- och destinationsutveckling inom den humanvetenskapliga fakulteten.

Under perioden 180701-181231 så är jag även handläggare för Psykologi och Hälsovetenskap.

Publikationer

Rapporter

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation - En litteraturgenomgång.

Övrigt

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation : En litteraturgenomgång.