Anna-Lena Suorra

Anna-Lena Suorra

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46101428399
  • E-postadress: anna-lena.suorra@miun.se
  • Rumsnummer: L423
  • Ort: Östersund

Publikationer

Rapporter

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation - En litteraturgenomgång.

Övrigt

Suorra, A. (2006). Samers psykosociala hälsosituation : En litteraturgenomgång.