Anna Nelding

Anna Nelding

Universitetsadjunkt|Vfu-koordinator

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46101427983
  • E-postadress: anna.nelding@miun.se
  • Rumsnummer: D318
  • Ort: Sundsvall