Anna Ossung

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Universitetskommunikation
  • Ansvarsområde: Varumärkessamordnare – strategi, koncept, kampanjer
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428810
  • E-postadress: anna.ossung@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Jag har tre roller: varumärkessamordnare, marknadsförare och utbildningskommunikatör. I detta ingår ansvar för:
- övergripande varumärkesfrågor
- varumärkesundersökningar
- kommunikationsplattform
- bildbank
- målgruppsansvar för regionala och nationella potentiella studenter
- strategi och koncept för studentrekrytering
- kampanjer, i samarbete med mediebyrå, reklambyråer och filmbolag
- miun.se/utbildning och utveckling av utbildningssidorna
- referensgruppen för utbildningsinformation
- analys, uppföljning och omvärldsbevakning

Forskningsprojekt

Avslutade

Öka attraktiviteten för Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2022-11-18